Advies:

Structuur geeft rust en overzicht

Het ondersteunen van leerlingen die wat meer aandacht nodig hebben, vraagt een krachtig fundament als uitgangspunt voor het werk. De basis moet goed zijn op inhoud, overzicht en structuur. Zoals voor leerlingen een vaste werkstructuur rust en overzicht geeft, zo is dit ook voor docenten en begeleiders van belang. Leerlingen leren omgaan met hun leerbeperking, we gaan op zoek naar betere resultaten, een groter zelfvertrouwen en zorgen dat de leerling eigenaar is van zijn of haar eigen leerproces.

De uitvoering van leerlingbegeleiding, dyslexiebeleid, remedial teaching en andere vormen van ondersteuning is maatwerk. Veel lijnen lopen door elkaar, er wordt veel tijd en energie geïnvesteerd en er zijn veel mensen bij betrokken. Het overzicht raakt dan al snel zoek, tijd en energie worden niet meer doelgericht ingezet en de communicatie kan verstoord raken. Mijn advies brengt weer overzicht en helderheid.