Wat?

Als coach help ik je om het gebaande pad te verlaten, de vaste gewoonten los te laten en te zoeken naar wat je sterk maakt. Als adviseur werk ik mee in een organisatie en zoek ik naar nieuwe verbanden en kansen. Ik bouw verder op het goede fundament, maar ben niet bang voor nieuwe invalshoeken. Als interim doe ik wat gedaan moet worden, terwijl ik tegelijk meekijk en meedenk over hoe dat moet gebeuren. Altijd zoek ik afstemming en samenwerking met de ander.

Vanuit mijn werk als docent, begeleider en teamleider ken ik de dynamiek van een schoolklas en weet ik wat er kan spelen binnen een school. Het raakvlak van onderwijs en ondersteuning ,de invoering van het Passend Onderwijs en de jongere die niet uitkomt met wat de school hem biedt, spreekt mij aan. Als trainer leg ik verbanden tussen theorie, ervaringen en de praktijk. Enerzijds ben ik in staat afstand te nemen, anderzijds kan ik me inleven in wat speelt op de werkvloer.