Wie?

Kijk een kwartslag gedraaid, dat geeft nieuw perspectief.

Mijn naam is Marianne Hulsbergen (1953) en ik kan u of uw organisatie verder helpen. Mijn werkwijze is oplossingsgericht, to-the-point en praktisch. Ik prik door eerste indrukken heen en schep orde in de chaos.

Als kind al voelde ik me betrokken bij klasgenootjes die even wat meer hulp nodig hadden. Dat heeft zich doorgezet en na mijn opleiding aan de pedagogische academie heb ik me verdiept in leerlingbegeleiding, vertrouwenswerk en het werken met leerlingen die meer dan gemiddeld  begeleiding nodig hadden om hun diploma te halen.

Mijn eerste werkervaring deed ik op in het basisonderwijs en met muziekles geven. Maar echt groot plezier in wat ik deed, kreeg ik toen ik ging werken als docent in het agrarisch beroepsonderwijs. De werkwijze in die branche past bij mij: niet te veel omhaal van woorden, praktisch en kernachtig, collegiaal en ik had contact met leerlingen die aan het werk wilden.

Vanaf die periode heb ik verschillende opleidingen gevolgd, bijvoorbeeld in vertrouwenswerk en schoolmanagement. Ook heb ik me verdiept in begeleiding van leerlingen met gedrags- of leerproblemen en in begeleiding van dove en slechthorende leerlingen. Daarnaast hoort begeleiding van leerlingen met een langdurige ziekte of fysieke beperking tot mijn vakgebied. In het begeleidingswerk heb ik altijd één specifiek doel voor ogen. Ik vind het belangrijk dat ‘mijn’ leerlingen hun talenten uitbouwen en leren om te gaan met dat wat niet lukt. Dat kenmerkt mij ook in de rest van mijn werk. Ik zorg voor focus op het doel, op het talent en geef handvatten zodat de hobbels onderweg zonder grote problemen genomen kunnen worden.

Later, als docent aan de Master SEN-opleiding voor leerkrachten in het speciaal onderwijs, ontdekte ik weer heel nieuwe aspecten van leren en onderwijs. Mijn interesse voor hoe organisaties werken en wat veranderingsprocessen met de mensen doen, maakte dat ik anders naar onderwijs en leren ging kijken.

Inmiddels werk ik nog steeds op het scheidingsvlak van onderwijs en ondersteuning. Ik houd me bijvoorbeeld bezig met het opzetten van de zorgstructuur in het voortgezet onderwijs en met het herinrichten van remediale hulp.

Daarnaast ben ik actief als coach, zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven. Het zoeken naar de balans tussen leven en werken vraagt soms om het aangaan van een avontuur. Dat is natuurlijk heel spannend. Maar wanneer je het uiteindelijke resultaat opmerkt, resulteert een gevoel van voldoening. Ik ga het avontuur graag met je aan.

De ervaring die ik heb opgedaan als docent en begeleider maakt dat ik inzicht heb in het proces van leren en lesgeven. Bovendien weet ik wat de dynamiek van een klas betekent en wat dat van een docent kan vragen. Tegelijkertijd heb ik voldoende afstand tot het werkveld om te kunnen zoeken naar evenwicht tussen het werk en de persoon die dat werk uit moet voeren. Deze ‘helikopterview’ gebruik ik ook in allerlei andere branches en maakt dat ik telkens weer oplossingsgericht en met oog voor de sterke kanten van ieder individu te werk kan gaan.

Niet blijven hangen in wat níet werkt, maar samen op zoek gaan naar dat nieuwe perspectief dat wél werkt.